0:00
/
0:00

Disclaimer / Copyright

TargetMusic.nl is onderdeel van TargetMusic B.V.

© Copyright TargetMusic B.V. Alle rechten voorbehouden


Disclaimer

De uitgever, TargetMusic B.V., kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade, materieel danwel immaterieel, direct of indirect ontstaan door de inhoud van de informatie - al of niet door derden aangeboden -op de websites of de inhoud van SMS/MMS of E-mailberichten. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins handelen in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden.


De muziekwerken aangeboden via TargetMusic.nl is auteursrechtelijk beschermd. Het gebruik van de muziek van deze site anders dan voor het eigen gebruik (zoals [weder]verkopen, kopieren, verspreiden, op dragers vastleggen e.d.) is uitdrukkelijk verboden.